Återfyllning av energihål

Adam Öberg

Återfyllnadstekniker


Adam har utfört återfyllning av geotermiska borrhål runt om i Sverige sedan 2015. Det har blivit många lyckade återfyllningar genom åren.


Tjänster

Återfyllning


Det borras mycket efter geotermisk värme och dricksvatten i Europa men framförallt i norden.
I Sverige har vi varit frikostiga i borrandet, till den grad att man skulle kunna kalla det vårdslöst i jämförelse med andra EU-länder.

Då och då kommer det krav från kommunens miljönämnd om återfyllning när det borras nya energihål. Detta för att inte förorena grundvattnet samt för att inte riskera att 2 eller fler grundvattenmagasin blandas med varandra. I norden har vi länge haft öppna borrhål som självfylls med grundvatten.Kontakt

Öppettider

Måndag - Fredag
07:00 - 20:00
Lördag - Söndag
10:00 - 18:00